Ingredienser och forskning

Om Relivos formula

Vår kropp är en komplex uppsättning av sammanvävda system och strukturer. Detta innebär att det krävs ett holistiskt förhållningssätt till kroppens näring och hälsa.

Forskning och kliniska studier visar att näring är ett komplicerat nät av interaktioner mellan flera näringsämnen, andra näringskomponenter, celler och dess system som ger samverkande effekter.

Relivos grundidé är just synergistiska och samverkande egenskaper. Formulan tar sikte på tre huvudkategorier, Leder, Muskler och Ben, Vitaminer & Mineraler, och Tarmhälsa. 

För att åstadkomma dessa samverkande effekter så innehåller Relivo bl.a. kollagenpeptider, boswellia, MSM, nypon, ingefära, andra växtbaserade ingredienser, alger, betaglukan från havre, lactobaciller, flavonoider, enzym, vitaminer och mineralämnen i pulverform.

Tillsammans resulterar detta i en produkt som inte bara ger ett viktigt tillskott av näring, utan också ger stöd för hälsobefrämjande effekter.

Med Relivo får du mer än summan av dess enskilda delar – du får en genomtänkt utvecklad formulering som är skapad för att stödja och förbättra din hälsa, en dag i taget. Nedan beskrivs mer om några av Relivos viktigaste ingredienser.

Mer om Relivos ingredienser

Kollagen

Marint kollagen typ I är en av Relivos huvudingredienser och utgör ca. 50% av blandningen. Kollagen är ett protein som utgör omkring 25-35% av hela kroppens proteiner. Det är även en grupp livsviktiga makromolekyler i olika typer av bindväv i hud, ben, tänder, senor, ligament, brosk, ögon, blodkärl, tarm, ryggkotornas diskar och även de flesta andra vävnaderna/organ i kroppen.

Det finns i dag 28 erkända kollagentyper där typ I (leder och ligament) är en av de viktigaste.

Kollagen är viktiga i åldringsprocessen, eftersom det påverkar den strukturella, mekaniska, organisatoriska och vävnadsbyggnadsegenskaper hos kroppen. Kollagen samverkar även med celler och flera familjer av receptorer och reglerar bl.a. proliferation, migration och differentiering och tillhörande specifik biologisk funktion.

Åldrandet, stress, fysisk påfrestning (t ex idrottskador), och övervikt bidrar till en ökad nedbrytning (katabolism) av olika kollagener i kroppen. Nyare forskning har visat att kollagenpeptider kan öka bildningen (syntesen) av kollagen i olika vävnader, t ex leder, muskler och hud. På detta sätt kan den negativa effekten av nedbrytning motverkas.

Förutom att vara en källa till aminosyror har kollagen och kollagenprodukter en direkt en biologisk aktivitet genom sina bioaktiva peptider. Detta utgör det direkta motivet till att använda dessa i kost- och näringstillskott.  

Molekylvikten för kollagenpeptider kan sträcka sig från 0,3 till 8 kDa. Lågmolekylära peptider (< 3 kDa) kännetecknas av högre och bättre bioaktivitet jämfört med högre molekylvikt. Molekylvikten hos Relivos kollagenpeptider är < 2 kDa och kommer från fisk.

Flera forskare har visat kollagenhydrolysat (stor andel lågmolekylära peptider) har ett bra upptag, distribution och effekt i kroppen. Kollagenpeptider kan främja led- och muskelhälsan. Effekten på huden är även väl studerat i en rad dubbelblindstudier. Typiskt intag är 3 000 -10 000 mg per dag.

Relivo ger 6 400 mg kollagenpeptider per portion och dag.

Referenser

Effectiveness of a Hydrolyzed Cartilage Matrix Supplement (2023). Läs mer.

Oral intake of collagen peptide NS improves hydration, elasticity, desquamation, and wrinkling in human skin (2023). Läs mer.

Rödbeta

Rödbetor är en rik källa till nitrat som bland annat kan främja normal hjärt- och kärlhälsa.

En annan intressant aspekt av rödbetspulver är dess inverkan på idrottsprestationer. Studier har visat att rödbetspulver kan öka uthålligheten, minska syrebehovet under ansträngning och förbättra muskelns syreupptag. Detta gör det till ett populärt tillskott bland idrottare, särskilt de som utövar uthållighetssporter.

Rödbetspulver har också antiinflammatoriska egenskaper, tack vare dess höga innehåll av antioxidanter som betalainer.  Antioxidanter kan bidra till att minska inflammationer i kroppen.

Dessutom har rödbetspulver visat sig ha fördelar för matsmältningssystemet. Det är rikt på fibrer, vilket kan stödja normal tarmhälsa och stimulera metabolismen och tillväxten av probiotika.

Slutligen är rödbetspulver en bra källa till flera viktiga näringsämnen, inklusive folat, kalium, magnesium och C-vitamin. Dessa näringsämnen bidrar till enmängd kroppsfunktioner, från att stödja immunförsvaret till att underhålla nervsystemets normala hälsa.

Referenser

A review on bioactive compounds of beet with special emphasis on their beneficial effects on gut microbiota and gastrointestinal health (2020). Läs mer.

Boswellia Serrata

Boswellia serrata (indiskt rökelseträd) är ett måttligt till stort lövträd (som växer till en höjd av 4 m) som finns i Indien, norra Afrika och Mellanöstern. Remsor av Boswelliabark skalas bort, ur vilket man får ett gummiaktig kåda (harts).

Extrakt av denna kåda har länge använts inom ayurvediska tradition. Boswelliaextrakt innehåller ett flertal olika boswellinsyror (terpenoider) som aktiva beståndsdelar. Vanligast förekommande är keto-boswellinsyra, beta-boswellinsyra och AKBA. Relivos boswelliaextrakt innehåller minst 65% boswellinsyror.

Boswellinsyror har i studier visat specifika anti-inflammatoriska egenskaper genom att hämma 5-lipoxygenas och reglering av NF-kB.

En indisk klinisk studie (2003) gav 1000 mg/dag boswelliaextrakt (65% boswellinsyror) under 8 veckor till 30 personer med ledbesvär. Effekten på såväl rörlighet som ömhet var signifikant bättre för boswellia i jämförelse med placebo. Det intressanta med studien var att man efter 8 veckor gjorde en så kallad cross-over, dvs de som tidigare fått placebo fick nu boswellia under 8 veckor och vice versa.  Återigen visar resultaten att boswellia gav signifikant bättre resultat jämfört med placebo.

Boswelliaextrakt har framgångsrikt kombinerats med kollagenpeptider i flera studier.

Relivos produkt innehåller 500 mg boswelliaextrakt per portion och dag.

MSM

Metylsulfonylmetan (MSM), även känt som dimetylsulfon (DMSO) eller metylsulfon, är en organisk svavelinnehållande förening som förekommer naturligt i olika frukter, grönsaker, spannmål och djur. MSM är vitt, luktfritt, och innehåller 34% svavel. MSM finns i bl.a. komjölk, kaffe, tomater, te, mangold, majs, alfa alfa och åkerfräken.

Svavel är ett viktigt näringsämne i kroppen, främst som förekomst i aminosyror och flera vitaminer, men även olika coenzymer (t.ex. Coenzym A).

Provrörstudier har tydligt visat att MSM har anti-inflammatoriska och antioxidativa egenskaper. Flera kliniska studier stödjer att MSM kan ha en positiv effekt vid ledbesvär (bättre rörlighet och mindre ömma leder).

I en dubbelblind, placebokontrollerad studie (2006) resulterade MSM (6 g/dag á 12 veckor) i signifikant förbättring av fysisk funktion och välmående i det dagliga livet hos patienter med ledbesvär (rörlighet och ömhet) i knä.

2011 rapporterades en studie där man fann att patienter med ledbesvär i knä (sämre rörlighet och ömhet) som behandlats med 3,4 g/d MSM under 12 veckor visade signifikanta förbättringar när det gäller funktion (rörlighet och ömhet i leder) i jämförelse med en placebo-kontrollerad grupp. I en annan kontrollerad studie (2017) under 12 veckor gav MSM (1500 mg/dag med eller utan glukosamin) signifikant lägre ömhet  och svullnadsindex jämfört med placebo.

En studie, 2023, från Japan visar att 2000 mg MSM/dag och 12 veckor är tillräckligt för att ge signifikant bättre ledhälsa (bättre rörlighet och mindre ömhet) och även förbättrad välmående (livskvalitet).

Intag av MSM i olika studier hos människa har varierat mellan 1,5-6 g per dag. Den lägre dosen har använts då även andra aktiva ingredienser varit med.

Relivo innehåller 1,5 g MSM per dag och anses helt tillräckligt särskilt eftersom det finns flera andra aktiva ingredienser som bl a kollagenpeptider och boswelliaextrakt.

Magnesium

Magnesium är ett rikligt förekommande mineral i kroppen. Magnesium är en kofaktor i mer än 300 enzymsystem som reglerar olika biokemiska reaktioner i kroppen, inklusive proteinsyntes, muskel- och nervfunktion, blodsockerkontroll och blodtrycksreglering.

Magnesium krävs för energiproduktion, oxidativ fosforylering och glykolys. Det bidrar till den strukturella utvecklingen av ben och krävsför syntesen av DNA, RNA och antioxidanten glutation.

Magnesium spelar även enroll i den aktiva transporten av kalcium- och kaliumjoner över cellmembranen, en process som är viktig för nervimpulsledning, muskelkontraktion och normalhjärtrytm.

Relivos innehåll av lättillgängligt magnesium täcker 40% av kroppens behov.

Referenser: 

Magnesium and Human Health (2018). Läs studien.

Magnesium in Aging and Health (2021). Läs studien.

Godkända hälsopåståenden för magnesium:
Magnesium bidrar till att minska trötthet och utmattning, till elektrolytbalansen, till normal energiomsättning, till nervsystemets normala funktion, till normal muskelfunktion, till normal proteinsyntes, till normal psykologisk funktion, till att bibehålla normal benstomme.

Nypon

I decennier har forskare studerat nypon, med ett särskilt intresse för dess förmåga att främja god ledhälsa. Denna traditionella användning av nypon, ofta förknippad med dess rika C-vitamininnehåll, sträcker sig långt tillbaka i historien.

Moderna vetenskapliga studier har visat på att nyponpulver inte bara ger en psykologisk effekt, utan att det även kan hjälpa att bibehålla ledernas rörlighet.

Andra studier belyst nyponpulvrets hälsofördelar, särskilt dess höga innehåll av antioxidanter. En intressant studie visar att nyponpulvret har en jämförbar eller bättre antioxidantkapacitet jämfört med andra populära bär såsom hallon, svarta vinbär och jordgubbar.

Antioxidanter spelar en avgörande roll för att försvara kroppen mot skador orsakade av fria radikaler. Nyponpulvret är rik på vitamin C, vilket bidrar till att skydda cellerna från oxidativ stress.

Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till varierad kost. Förvaras oåtkomligt för barn. Rekommenderad dos bör ej överskridas.